2015-09-28

Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny.

 

ST. TECHNIK

 

Imię i nazwisko: st. sekc. Dariusz Kurkierewicz
Telefon: 59 841 89 40; 842 40 01 w. 270
Fax: 59 842 60 92
e-mail: pt.slupsk@straz.gda.pl
Godziny urzędowania: 7.30-15.30