2015-09-28

Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych.

KIEROWNIK SEKCJI

 

Imię i nazwisko: mł. bryg. Kazimierz Kusz
Telefon: 59 841 89 31; 59 841 89 32; 59 842 40 01 w. 231, 232
Fax: 59 42 60 92
e-mail: pok.slupsk@straz.gda.pl
Godziny urzędowania: 7.30-15.30