2016-09-06

Rejestr i instrukcje Zakładów Zwiększonego Ryzyka.

W związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku udostępnia następujące wykazy i rejestry dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

  1. Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach - nie dotyczy
  2. Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach - nie dotyczy
  3. Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 - zgłoszenie 12.07.2002 r., informacja w załącznikach poniżej
  4. Informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom - aktualizacja: grudzień 2017 r.
  5. Informacje o kontrolach planowanych w terenie - nie zaplanowano czynności kontrolno-rozpoznawczych w 2018 r.
  6. Informacje o możliwości udziału społeczeństwa w postepowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego - na 30 dni przed jego przyjęciem - nie dotyczy
  7. Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267 a ust. 2 oraz art. 264 d ust. 1- nie dotyczy
  8. Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii - w załączeniu poniżej
  9. Informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym co rocznie, katalogu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku - nie dotyczy
  10. Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego - nie dotyczy

    Informacja o zakładach ZZR - w załączeniu poniżej

 

    ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA

    POWAŻNYCH AWARII NA TERENIE ZAKŁADÓW - w załączeniu poniżej

Załączniki

  ŚRODKI BEZPIECZEŃ...IE ZAKŁADÓW 575,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja postepow... przemyslowej 266,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o zakładach ZZR 354,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o zgłoszeniu ZZR 353,35 KB (pdf) szczegóły pobierz