2015-09-28

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2

DOWÓDCA JEDNOSTKI

  

Imię i nazwisko: p.o. kpt. Jędrzej Banasik
Telefon: 59 842 40 01 w.310, 311, 59 841 79 76, 59 841 79 75, 59 841 79 89
Fax: 059 842 60 92
e-mail: jrg2@straz.slupsk.pl
Godziny urzędowania: 7.30-15.30


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Nr 2 w Słupsku wchodzi w skład Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Siedziba tej jednostki mieści się w Słupsku przy ulicy Towarowej 9c. Teren działania JRG 2 obejmuje obszar powiatu ziemskiego słupskiego i grodzkiego słupskiego. Ze względów taktycznych w pierwszym rzucie JRG 2 jest kierowana do działań na teren miasta Słupska i gminy Słupsk (część zachodnia od torów kolejowych) miasta i gminy Kępice oraz gminy Kobylnica.

Jednostka powstała na bazie Zakładowej Straży Pożarnej Polskich Kolei Państwowych. Zatrudnienie na poszczególnych zmianach służbowych wynosi 11 strażaków. Uwzględniając urlopy i inne nieobecności, codziennie na służbie jest 7 funkcjonariuszy.