2015-09-28

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2

DOWÓDCA JEDNOSTKI

  

Imię i nazwisko: kpt. Jędrzej Banasik
Telefon: 59 842 40 01 w.310, 311, 59 841 79 76, 59 841 79 75, 59 841 79 89
Fax: 059 842 60 92
e-mail: jrg2@straz.slupsk.pl
Godziny urzędowania: 7.30-15.30


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Nr 2 w Słupsku wchodzi w skład Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Siedziba tej jednostki mieści się w Słupsku przy ulicy Towarowej 9c. Teren działania JRG 2 obejmuje obszar powiatu ziemskiego słupskiego i grodzkiego słupskiego. Ze względów taktycznych w pierwszym rzucie JRG 2 jest kierowana do działań na teren miasta Słupska i gminy Słupsk (część zachodnia od torów kolejowych) miasta i gminy Kępice oraz gminy Kobylnica.

Jednostka powstała na bazie Zakładowej Straży Pożarnej Polskich Kolei Państwowych. Zatrudnienie na poszczególnych zmianach służbowych wynosi 11 strażaków. Uwzględniając urlopy i inne nieobecności, codziennie na służbie jest 7 funkcjonariuszy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się